QUÈ ÉS L’OBSERVATORI DE LA MONEDA COMPLEMENTÀRIA?

L’OMC és una plataforma d’investigació i difusió que té com a objectiu estudiar i promoure l’ús de monedes complementàries com a eina per al desenvolupament
econòmic i social.

Mitjançant aquest treball, busca generar un major coneixement sobre les monedes complementàries i el seu impacte a les comunitats locals. A més, col·laboren amb diferents organitzacions i experts en el tema per fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en la implementació d’aquestes iniciatives.

1. Teixint connexions locals.
2. Una moneda i un lligam social.
3. Reforçant barris.
4. Cartografiar la diversitat de les monedes.
5. Construint un futur més connectat.

Rbiu

1. Teixint Connexions Locals amb l’Observatori de Moneda Complementària

En el dinàmic panorama de les monedes socials a Espanya, Logos destaca com una iniciativa activa dins del projecte RBIU, recolzada per la seva inclusió en el mapa de l’Observatori de Moneda Complementària (OMC). Aquest reconeixement va més enllà de ser una simple unitat d’intercanvi; és un recolzament a la seva capacitat per transformar intercanvis i promoure el desenvolupament sostenible en comunitats i municipis.

2. Logos en el Projecte RBIU: una Moneda i un Vincle Local

Dins del projecte RBIU, Logos no es limita a ser una simple unitat d’intercanvi; és un llaç que connecta individus i negocis a nivell local. La seva funció com a eina per a la Renda Bàsica d’Intercanvi impulsa l’escenari sostenible de les comunitats.

En un món on la globalització sovint allunya les comunitats, Logos emergeix com una abraçada financera local. No és només un mitjà de transacció, és un vehicle per fomentar la proximitat i reforçar l’economia en negocis locals participants.

3. Construint Relacions i Reforcant Barris

Logos facilita l’accés a béns i serveis locals, construint una xarxa empresarial sòlida i sostenible.

Representa més que un mitjà de transacció; és una eina per construir relacions i potenciar l’economia del barri. També suposa una font d’empoderament local, perquè, amb la participació de les persones, es contribueix al benestar comunitari, obtenint beneficis que transcendeixen el valor financer.

Logos es compromet amb el desenvolupament sostenible i responsable. No és només un vehicle d’intercanvi; és la base per construir ponts entre persones i llocs. En triar Logos, s’opta per una forma d’intercanvi que promou pràctiques ètiques i responsables.

4. OMC: Cartografiar la Diversitat de les Monedes Complementàries

Logos s’uneix a les 65 monedes actives entre les 306 que han sorgit des de 2007, segons la cartografia de l’OMC. Aquest reconeixement recolza la seva contribució a la diversitat i vitalitat de les monedes complementàries.

L’Observatori de Moneda Complementària (OMC) desplega una tasca essencial en analitzar i recolzar sistemes de pagament alternatius que beneficien les comunitats. Des de 2007, l’OMC ha cartografiat diverses monedes complementàries a Espanya i altres
presents a Iberoamèrica.

A més, destaca la seva col·laboració amb associacions com ASIBdT, ADBdT i SyiF per donar visibilitat als anàlisis dels bancs de temps. Ofereixen serveis que van des d’estudis de viabilitat i proves pilot fins a la implementació i auditories, proporcionant una valuosa contribució al desenvolupament i comprensió de les monedes complementàries.

5. Conclusió: Construint un Futur més Sostenible i Connectat

En el teixit de les nostres comunitats, Logos, reconegut en la cartografia de l’OMC, té un paper més enllà de ser simplement una unitat d’intercanvi; es converteix en un catalitzador per a la transformació local.

En un món cada cop més interconnectat, Logos emergeix com un defensor d‘interaccions que van més enllà del financer, defensant relacions socials i pràctiques sostenibles. En triar Logos, contribuïm activament a la construcció col·lectiva d’un futur més robust i proper, destacant el seu paper vital en el teixit de les monedes complementàries i subratllant la importància d’aquests sistemes en la configuració d’un demà sostenible.

Rbiu

Uneix-te a la revolució de la moneda social Logos amb el projecte RBIU!

👉🏻 https://www.rbiu.org/