FAQ

Sobre l’RBIU

Qui impulsa aquest projecte?

RBIU és una idea de la Fundació Equilibri, una entitat sense ànim de lucre amb gairebé vint anys d’experiència unint tecnologia i cooperació al desenvolupament. Ens hem proposat crear una Renda Bàsica d’Intercanvi Universal (RBIU) a través d’una moneda pròpia, social i electrònica, anomenada λóγος (Logos), d’ús corrent i legal, per tal d’oferir una renda modesta, però suficient per cobrir les necessitats bàsiques de vida.

L’objectiu final és erradicar la pobresa i fomentar les interaccions econòmiques locals donant valor a aquelles coses invisibles o no valorades en el nostre sistema actual. La RBIU pretén ser un nou tipus d’intercanvi, complementari i diferent de qualsevol mena de diners utilitzat en l’actualitat.

Què és l'RBIU?

La Renda Bàsica Intercanvi Universal-RBIU és una aportació universal, mensual i contínua en el temps, a disposició de qualsevol persona sense cap tipus de requisit ni cost addicional per als usuaris.  

La contribució es fa a través de la moneda λoγοs (Logos), una moneda electrònica gratuïta basada en Blockchain, on la quantitat de contribucions està relacionada amb el nivell de pobresa de cada país. 

Com funciona?

La disponibilitat de la moneda λoγοs (Logos) facilitarà un sistema d’intercanvi basat en la confiança entre persones, organitzacions, empreses, administracions i institucions nacionals i internacionals, que voluntàriament decideixen crear una cadena de valor, suport i col·laboració, amb l’objectiu bàsic de garantir un mínim de llibertat real de decisió per a totes les persones. 

Qui pot sol·licitar l'RBIU?

Qualsevol persona a partir dels 14 anys pot sol·licitar la RBIU independentment dels seus ingressos, nombre de persones de la unitat familiar, etc. 

Quines condicions he de complir per rebre l'RBIU?

La RBIU és incondicional.  No hi ha condicions addicionals que t’impedeixin, independentment de la teva situació econòmica, personal o laboral per rebre-la. 

Com puc rebre la meva aportació?

La Renda Bàsica d’Intercanvi Universal ofereix una renda electrònica a través d’una moneda virtual λoγος (Logos) que se sol·licitarà a través de l’App RBIU. 

Amb quina freqüència?

Cada mes la persona rebrà en la seva cartera electrònica una quantitat determinada en λoγος que correspongui al nivell d’ingressos del seu país.  

Com se sol·licita?

Els λoγοs se sol·liciten a través de la pàgina web o App del projecte RBIU (rbiu.org) i un cop aprovat, per una entitat certificada i havent rebut els ingressos, serà possible intercanviar béns i serveis a qualsevol part del món a través de l’App RBIU.

Sobre la nostra moneda virtual λóγοs

Què són els λóγοs (Logos)?

λoγοs, Logos, és una moneda social electrònica segura i gratuïta basada en Blockchain i emesa pel Universal Exchange Basic Income Bank-BRBIU. 

Quants λóγοs rep cada persona?

L’import màxim de les aportacions amb λoγοs, Logos, que rebrà cada usuari, serà equivalent a la renda mínima considerada com a línia de pobresa al país on resideix. 

Aquests imports estan regulats i ajustats al llarg del temps per les comissions corresponents de cada país i garantits automàticament pels contractes intel·ligents. 

Quin és el valor de λóγοs?

Els diners són una mena de llenguatge. Ens posem d’acord en el seu significat i és per això que tenen valor. Els Euros o qualsevol altra moneda legal funcionen de la mateixa manera. 

El valor dels λoγοs es correlaciona amb el valor de la moneda local. Si vens la teva guitarra amb λoγοs, o fas un projecte per a algú, i et paguen amb λoγοs, aquest valor entra al sistema, es queda a la comunitat i circula. Creiem que aquest és un “valor” real darrere de la nostra moneda, ja que està darrere de les altres monedes en circulació en aquest moment. Una altra característica dels λoγοs, és que mai fluctuen.  

Es poden acumular els λóγοs?

λoγοés una moneda dissenyada per circular, no per ser emmagatzemada. Per evitar l’acumulació dels λoγοs, els usuaris no rebran temporalment més aportacions quan tinguin una disponibilitat considerada suficient (3 vegades l’import inicial) per poder afrontar situacions especials o imprevistes.  

Quan les reserves de divises dels usuaris se situïn per sota del llindar màxim, tornaran a rebre les seves aportacions de forma regular.  

Quants λóγοs rebré mensualment?

La quantitat de λoγοs a rebre no superarà l’equivalent al llindar de pobresa. L’objectiu principal del projecte és l’erradicació de la pobresa. Entre el 50% el 75% del nivell de pobresa de cada país s’assignarà a cada persona o grup familiar amb descendència. 

Es poden intercanviar λóγοs en països diferents del meu?

Sí, els intercanvis es poden utilitzar a nivell local, nacional o internacional, sense cap cost ni limitació. 

Quins són els beneficis de λóγοs per al meu negoci?

L’adquisició de nous clients i la fidelització de consumidors prioritzant el consum de comerços i serveis de proximitat. En conseqüència, l’augment de la facturació i els ingressos per compres de nou perfil de client.

Què és el BRBIU?

El Banc de la Renta Bàsica d’ Intercambi Universal-BRBIU és una entitat sense ànim de lucre que emetrà els  λoγοs, que es facilitaran als usuaris de forma electrònica, gratuïta, segura i traçable. Tota l’emissió de monedes electròniques que utilitzin la tecnologia Blockchain es farà a través de Contractes Intel·ligents -contractes prèviament acordats- amb cada comissió de coordinació i seguiment del RBIU de cada país. Totes les emissions de λoγοs, seran registrades, validades i auditades pel Banc de renda bàsica d’intercanvi universal-BRBIU.  

E-Wallet, la cartera electrònica

Què és la cartera electrònica?

Es tracta d’una cartera electrònica, és a dir, una aplicació on s’ingressarà la RBIU, en la moneda λoγοs.

Com puc accedir a la meva cartera electrònica?

Pots accedir a la cartera electrònica a través d’un mòbil o un ordinador. 

Què es necessita per donar-se d'alta?

Es requerirà una invitació de dues persones que ja són usuaris actius de l’RBIU per avalar la seva incorporació i validar regularment la seva situació de vida. L’usuari s’identifica amb les seves dades personals i garanteix que són correctes, legals i que estan avalats per un document oficial. 

És compatible amb altres subvencions o rendes bàsiques ?

Sí. Atès que ser un sistema econòmic alternatiu actua com una renda bàsica que s’obté incondicionalment i independentment de les subvencions, pensions que poden ser abonades per un govern o una administració. 

Per què RBIU utilitza la tecnologia blockchain?

RBIU utilitza blockchain, un únic registre, acordat i distribuït en múltiples nodes d’una xarxa. En el cas de les monedes virtuals, podem pensar en això com el llibre major on es registra cadascuna de les transaccions. En tractar-se d’una tecnologia distribuïda, on cada node de la xarxa emmagatzema una còpia exacta de la cadena, es garanteix en tot moment la disponibilitat de la informació.  En tractar-se d’un registre consensuat, on tots els nodes contenen la mateixa informació, és impossible alterar-la, garantint la seva integritat.  Tota la informació registrada en els blocs és immutable i perpètua. 

D’aquesta manera la tecnologia blockchain ens permet emmagatzemar informació que mai es pot perdre, modificar o eliminar.