Fundació Equilibri

La Fundació Equilibri és una entitat privada sense ànim de lucre destinada a fomentar l’educació universitària als països del Sud com a eina fonamental per promoure el desenvolupament.

Per finançar els nostres projectes oferim serveis informàtics a empreses, ONG i particulars.

La Fundació Equilibri és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2002 que finança projectes de formació universitària i socials als països de renda més baixa.

Està present a Bolívia i Espanya. Els seus objectius fundacionals estan basats en tres eixos:

 • La concessió de microcrèdits de suport a estudiants universitaris dels països més vulnerables, per tal de facilitar-los la seva formació, amb la intenció que aquesta sigui prou sòlida com per a influir positivament en el propi context social una vegada esdevinguin professionals titulats.

 

 • Garantir una alimentació equilibrada i de qualitat als estudiants universitaris dels països del sud a través de menjadors universitaris.

 

 • La participació en projectes d’innovació energètica i tecnològica, destinats a la millora de l’eficiència energètica i a l’aplicació de noves tecnologies innovadores.

Propòsits amb els quals ens vinculem són:

 • Contribuir a l’erradicació de la pobresa als països més vulnerables.
 • Incrementar el nombre de joves amb preparació universitària en aquestes zones.
 • Apoderar les dones a través de la formació professional.
 • Fomentar el teixit associatiu mitjançant la creació de grups de treball en les regions on actuem.
 • Sensibilitzar la població sobre les problemàtiques dels països del Sud.
 • Oferir solucions informàtiques a les entitats sense ànim de lucre per millorar les seves necessitats tecnològiques i comunicatives.
 • Fomentar l’eficiència energètica a través de la investigació i el desenvolupament de nous models.

Programes en els quals col·laborem:

 • La concessió de microcrèdits a estudiants universitaris.
 • La implementació de menjadors que garanteixin l’accés a una alimentació sana a aquests estudiants.
 • El desenvolupament de programes de formació professional a joves i dones que promoguin la integració laboral.
 • La venta de productes de comerç just destinats a pal·liar les necessitats econòmiques de les comunitats més pobres.
 • El suport a la investigació  i el  desenvolupament de projectes de base tecnològica.

Equip

Francesc Folguera

Francesc Folguera

Coordinació Fundació Equilibri

Sergi Aragall

Sergi Aragall

Programador

Amanda Fernández

Amanda Fernández

Cooperació i administració

Voluntariat

Josep Solà

Josep Solà

Tecnologia

Manuel Colete

Manuel Colete

Tecnologia

Eva Benedicto

Eva Benedicto

Disseny