Enmig de la crisi econòmica causada per la pandèmia de la COVID-19, s’han implementat programes de suport econòmic per ajudar les persones més vulnerables a portar la situació. Uns per part dels governs, i altres de la mà de particulars i agrupacions socials.

Dins d’aquests programes destaquen tres conceptes clau: el ingrés mínim vital, la renda bàsica universal, i la renda bàsica d’intercanvi universal. Tot i que poden sonar similars, és important entendre les diferències entre cadascun d’ells.

  • L’ingrés mínim vital és un tipus d’ajuda econòmica dirigida a les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat. Es tracta d’una prestació econòmica mensual atorgada pel govern amb l’objectiu de garantir un nivell de vida digne per a aquells que es troben en situacions precàries. Aquest tipus d’ingrés està condicionat a determinats requisits i sol ser atorgat a través d’una sol·licitud formal en la qual cal demostrar certs criteris d’elegibilitat.
  • La renda bàsica universal és un concepte més ampli i radical que proposa garantir un ingrés mensual a totes les persones, independentment de la seva situació econòmica o laboral. La idea darrere de la renda bàsica universal és eliminar la pobresa i garantir un nivell de vida digne per a tots els ciutadans, sense discriminació ni condicionants. Aquest enfocament busca promoure la igualtat i la justícia social a través de la redistribució de la riquesa.
  • La renda bàsica d’intercanvi universal és un concepte que combina elements de la renda bàsica i de l’intercanvi econòmic. En aquest model, es proposa atorgar un ingrés bàsic a tots els ciutadans, però a canvi s’estableixen certes obligacions o contribucions per part dels beneficiaris. Aquestes contribucions poden estar relacionades amb la participació en activitats comunitàries, la realització de treballs voluntaris o el compliment de certes condicions per rebre el benefici.

Dins d’aquest últim punt estem nosaltres, amb el projecte RBIU.ORG.

El web rbiu.org se centra específicament en la renda bàsica d’intercanvi universal (RBIU), que combina elements de la renda bàsica i de l’intercanvi econòmic. En aquest sentit, proporciona informació detallada sobre com funciona aquest model i com pot ser implementat en la societat actual. A més, també destaca la importància de la participació activa dels ciutadans en activitats comunitàries i en la contribució al benestar social a canvi de rebre la RBIU mitjançant la moneda social λóγος (Logos).

Uneix-te a la revolució de la moneda social Logos amb el projecte RBIU!

👉🏻 https://www.rbiu.org/