Visió

Quin món volem crear?

La pobresa afecta gairebé a la meitat de la població del món segons dades de l’Organització de Nacions Unides sent la falta d’ingressos el principal motiu pel qual una persona es troba en situació de pobresa. La Renda Bàsica d’Intercanvi Universal és un projecte que busca posar-hi solució mitjançant d’un ingrés electrònic mensual que promou un teixit productiu basat en la col·laboració i en la confiança mútua.

Imatge de gent esperant el metro dins una estació

Missió

Des de la Fundació Equilibri, ens hem proposat crear una Renda Bàsica d’Intercanvi Universal (RBIU) mitjançant una moneda electrònica social pròpia, anomenada λóγος (Logos), d’ús corrent i legal, per tal de poder oferir una renda modesta, però suficient per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida.

Què volem per la Renda Bàsica d’Intercanvi Universal – RBIU

   • Que la RBIU sigui accessible i utilitzable per a totes les persones 

   • Que sigui un clar element impulsor i de transformació per a les persones, al convertir-los en productors i emprenedors 

   • Crear una aliança global que generi protecció, confiança, seguretat, col·laboració, transformació i servei entre totes les persones 

   • Que aporti clars beneficis a nivell personal, local, nacional i mundial, de manera que ajudi en la millora econòmica i social globals

Com ens organitzarem:

 

 • Amb òrgans de govern multidisciplinaris a nivell mundial
  1. La Fundació de la RBIU que dirigeix, governa, manté els principis i les bones pràctiques.
  2. La Fundació del Banc que emet els  λóγος  i que garanteix la transparència, seguretat i traçabilitat .
  3. La Fundació tecnològica que desenvolupa els projectes informàtics  .
 • Amb entitats internacionals de diferents àmbits, que faciliten els servidors informàtics, on es recullen i s’auditen les transaccions electròniques d’una manera conjunta, traçable i segura, a través de la tecnologia blockchain.
 • Amb entitat promotores que faciliten la formació, la implantació, l’acompanyament i el bon us de les App als usuaris.

Valors: 

 • Voluntat de servei.
 • Projecte sense ànim de lucre.
 • Col·laboració, confiança, transparència, integritat i compromís per part de totes les persones, institucions, òrgans de gestió i de govern implicats amb el projecte.
 • Seny i creació de valor equilibrat per a tots els actors.
 • Respecte pels principis bàsics del projecte.
 • Planificació, execució, verificació i millora continua.
 • Innovació, qualitat i agilitat.
 • Seguretat, fiabilitat, traçabilitat i confidencialitat de tota la informació .
 • Sostenibilitat energètica.