La Renda Bàsica d’Intercanvi Universal és un ingrés electrònic que té per objectiu erradicar la pobresa.  

Consulta’n les principals característiques a la següent infografia: