El projecte RBIU continua avançant a Bolívia gràcies a la col·laboració d’entitats locals que busquen noves formes de desenvolupament social per generar benestar i creixement sostenible.

Tenim la sort de comptar amb la Fundació Tréveris com a aliat estratègic en aquest nou repte de Fundació Equilibri. Aquesta entitat cerca contribuir a la formació i el desenvolupament humà de joves immersos en situacions de marginalitat i pobresa, enfortint les seves capacitats i recursos propis per a la millora de la seva qualitat de vida. És per això que el projecte RBIU encaixa en les seves necessitats per estructurar la seva activitat i donar valor afegit a totes les seves emprenedories.

RBIU proporciona un lloc de trobada entre els individus que participen a la institució, tant coordinadors, voluntaris, beneficiaris i emprenedors, generant un espai de col·laboració que pot no trobar lloc a l’economia formal. Dins aquesta activitat, la moneda social λóγος (logos) juga un paper fonamental, ja que serveix com a mitjà de canvi en les diferents activitats i intercanvis que s’efectuï dins l’àmbit d’actuació de la Fundació Tréveris.

Després de la signatura del conveni a finals del 2022, vam iniciar la col·laboració amb la socialització i adaptació de la plataforma de RBIU a les necessitats de la institució. La feina ha estat senzilla gràcies a que la implicació dels responsables i usuaris és total i les sinergies entre ambdues fundacions és evident. En les darreres setmanes, han estat diverses les trobades entre les responsables, tant de la Fundació Tréveris com de la Fundación Equilibri, per posar a punt la col·laboració i la plataforma RBIU.

Iniciem l’activitat de la plataforma i l’app de RBIU amb la formació oberta als diferents interessats de Tréveris, on s’expliquen els processos d’alta d’usuari, alta de productes i serveis, intercanvi i invitació a altres persones interessades. L’acolliment de la nova iniciativa social RBIU és molt bona. El projecte ha generat interès i expectatives entre els futurs usuaris i esperem que pugui impactar de manera positiva en les diferents activitats de la Fundació Tréveris.

Volem agrair a la Fundación Equilibri Bolívia i a la Fundació Tréveris tota la feina que s’ha desenvolupat fins avui, el clima de confiança i la cohesió demostrada, tots factors importants per als bons resultats del projecte RBIU.