La Fundació Equilibri, tecnologia i cooperació, és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2002 que, a través dels seus programes de cooperació internacional, fomenta l’educació universitària als països del sud i promou projectes tecnològics orientats a l’acció social.

Per finançar els projectes i aconseguir que siguin auto sostenibles, ofereixen serveis informàtics principalment a les entitats sense ànim de lucre.

La seva missió és invertir en la formació universitària i en les competències dels joves sense recursos, procedents de les zones rurals dels països més vulnerables, per tal de desenvolupar tot el seu potencial, facilitar la seva incorporació al mercat laboral i generar canvis sostenibles. 

Alguns programes que desenvolupa són:

  • Concessió de microcrèdits a estudiants universitaris.
  • Implementació de menjadors que garanteixin l’accés a una alimentació sana als estudiants.
  • Desenvolupament de programes de formació professional a joves i dones que promoguin la integració laboral.
  • Venta de productes de comerç just destinats a pal·liar les necessitats econòmiques de les comunitats més pobres.
  • Suport a la investigació i al desenvolupament de projectes de base tecnològica.

Coneixent, doncs, la Fundació, el projecte de creació d’una Renda Bàsica d’Intercanvi Universal respon perfectament als valors que la signifiquen. L’aposta des d’Equilibri es centra en assolir els objectius marcats gràcies a una renda bàsica que s’articuli a través d’una moneda electrònica social pròpia anomenada λóγος (Logos).

El projecte es troba en fase d’incubació. Actualment s’està desenvolupant una aplicació (e-wallet) on es rebrà mensualment la renda. A curt termini, s’ha previst la realització d’un projecte pilot en una zona acotada per validar el model.

Com els agrada dir a la Fundació Equilibri “El veritable progrés posa la tecnologia a l’abast de tothom’.