El passat 2 de juny es va iniciar el projecte pilot d’implementació de la Renda Bàsica d’Intercanvi Universal, RBIU, a Bolívia, concretament al menjador universitari de la Fundació Equilibri.

Aquesta prova pilot consistia en introduir la moneda electrònica i social, λóγοs (Logos), com a divisa d’intercanvi en l’adquisició dels menús diaris dins del menjador universitari. En total, es podia usar 1 λóγοs al dia en el menú del menjador. Així, si el preu subvencionat de l’àpat era de 8,5 bolivians, amb la introducció de la RBIU, ha passat a ser de 7,5 bolivians més 1 λóγοs.

La primera etapa de funcionament del menjador universitari de la Fundació Equilibri amb λóγοs que ha finalitzat el 15 de juliol ha esta un èxit. Les dades de les interaccions així ho demostren:

  • 94 intercanvis
  • 1800 λóγοs intercanviats
  • 134 usuaris totals

La bona acollida de la iniciativa, facilita la continuïtat i expansió del projecte dins de la comunitat universitària de Bolívia. El proper pas que es vol impulsar des de RBIU és habilitar l’intercanvi de béns o serveis entre els diferents individus que conformen el grup.