ERC i CUP acorden estudiar la RBU durant el 2021, implantar-la el 2022 a una franja d’edat vulnerable, i estendre-la a partir del 2023.

L’ acord al que han arrivat ERC-CUP contempla la implantació d’una renda bàsica universal (RBU). El plà pilot constarà de 3 fases: el 2021 s’estudiaran les opcions d’aplicació d’aquesta mesura per a «alguna o algunes franges d’edat»; el 2022, els partits es comprometen a impulsar les reformes legals necessàries per poder implantar-la; i el 2023 s’avaluaria l’impacte i funcionament de la mesura i es plantejarien propostes per ampliar-la.

La pandèmia ha agreujat la situació de moltes famílies a Catalunya. A tall d’exemple, Catalunya va tancar el 2020 amb 497.611 persones a l’atur, un 28,21% més que a inicis d’any. És per això que  com a part d’un programa de rescat social per fer front a les conseqüències de la covid s’implementi acordar un termini una RBU. Aquesta retribució la percebria tota la població resident a Catalunya.

A diferència de l’Ingrés Mínim Vital o la Renda garantida de Ciutadania la renda bàsica universal és un ingrés que rebria tota la població resident que es finançaria a través d’una reforma fiscal que afectaria el 20% dels contribuents més rics i per la que més de l’ 80% de la població resultaria beneficiada. Aquesta mesura no implicaria un cost extra a l’erari públic, ja que no requereix personal dedicat a fiscalitzar si s’és suficientment pobre per a percebre l’Ingrés Mínim Vital o la Renda garantida de Ciutadania. 

Però què és una RBU? 

És 1) una prestació pagada periòdicament; 2) referida al llindar de pobresa; i 3) per a tots els ciutadans, amb independència de condicions personals. A Europa, a Finlàndia es va fer un experiment amb 2.000 persones, del qual es va deduir absència d’efectes en matèria d’ocupació i millora de salut psicològica. 

Podem estar davant d’una oportunitat molt interessant de fer realitat les proclames europees de respecte de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de dret i respecte dels drets humans. La RBU garanteix sense condicions la seguretat material i la plena participació en la societat, combinada amb la igualtat entre totes les persones.